dinsdag 7 oktober 2014

Stem op ZOOpermarkt.nl (klik op de ONDERSTE foto).

www.zoopermarkt.nl
http://www.europioneers.eu/portfolio/leo-van-merwijk-zooperman-netherlands/


www.zoopermarket.eu / bata4en.zoopermarkt.nl
 
©oncept of ZOOperman®EB2CS

http://www.europioneers.eu/portfolio/leo-van-merwijk-zooperman-netherlands/

docbooffSTEM OP ONS EN MIJN BEDRIJF! WIJ ZIJN 1 VAN DE NOMINEES ALS STARTUP BUSINESS GESELECTEERD DOOR DE EUROPEAN COMMISSION. HET ZOU FANTASTISCH ZIJN ALS WIJ DEZE PRIJS KONDEN WINNEN. EN DAT KAN MET JULLIE HULP.

Docbooff
www.zooperman.nl
Klik alstublief op de link hierboven en "like" ons OP de pagina van EUROPIONEERS.

Ons bedrijf - ZOOperman is gespecialiseerd in IT-ontwikkeling om mkb-bedrijven beter te kunnen laten samenwerken bij de verkoop van hun producten. Door samenvoegen van het gamma aan verkoopproducten en centrale backoffice zijn we in staat om deze mkb-bedrijven te laten functioneren als multi-national companies.| WE ARE ALL ONE… | ZOOperman® Extended Business to Customer Services |

 http://www.europioneers.eu

donderdag 2 oktober 2014

Doc&Booff versus www.zoopermarkt.nl


www.zoopermarkt.nl

www.docbooff.nl

Doc &BOEF. What's in a name?

Op 4 oktober aanstaande wordt het tweede webwinkelinitiatief van dierenartsen geopend. Het heet Doc & Booff. De website is benaderbaar via www.docbooff.nl .

De site is eigendom van Dactari. Dit is de oude dierenartsencoöperatie AUV in een nieuw jasje. Een grote minderheid van de leden stemde tijdens de laatste Algemene ledenvergadering voor een nieuw ondernemingsplan wat niet paste bij de doelstellingen zoals die in het verleden zijn geformuleerd. Opvallend was dat veel leden die het bestuur in deze koerswijziging steunde meerdere stembriefjes bij zich hadden. Soms wel tot 6 stuks.

Doc & Booff is als ondernemingsplan gekopieerd van het eerder gelanceerde ZOOpermarkt. Tot op heden konden de beide initiatiefnemers niet tot een compromis komen voor samenwerking. En dat is jammer omdat Doc & Booff beschikt over het totale reservevermogen van bijna alle dierenartsen en ZOOpermarkt beschikt over een uniek systeem dat optimalisatie en eigen webshop per praktijk mogelijk maakt. Daarnaast is de receptmodule van ZOOpermarkt uniek en loopt deze vooruit op de mogelijke regelgeving in de toekomst.

Als initiatiefnemer van ZOOpermarkt ben ik blij met de ondersteuning die Dactari biedt voor haar leden. Wat ik alleen stuitend vind is dat ik als lid mee MOET BETALEN (2 x ongeveer 1200 euro ex BTW voor mijn praktijk) aan de ontwikkeling van een concurrerende webshop.

Dit kan toch niet vanuit markttechnisch oogpunt? Of ben ik nu gek? Ik hoef niet mee te doen, maar betaal wel mee uit het tegoed wat voor mij en mijn echtgenote staat gereserveerd (oude dag voorziening). Vreemde zaak waar eigenlijk de Autoriteit Financiële Markten maar eens naar zou moeten kijken. Maar dat zal voorlopig wel niet gebeuren. En als het gebeurd is de schade voor mijn praktijk op dat moment al enorm. Er is overigens ook schade voor alle 57 leden (praktijken) die aangesloten zijn bij ZOOpermarkt maar die ook lid zijn van Dactari. Zij betaalden immers 900 euro ex BTW voor een eigen webshop. Sommigen van hen hebben zich ook al aangemeld voor www.docbooff.nl omdat zij immers ook hiervoor betaald hebben (uit hun tegoeden die gereserveerd staan bij Dactari).

Rekenvoorbeeld: Een praktijk met 8 dierenartsen (allen lid van Dactari) betaald 8 x 1200 euro = 9600 euro ex BTW voor de webshop van de praktijk (uit haar ledenreserves). Bij ZOOpermarkt was dit slechts 900 euro ex BTW (1-malige factuur). Op deze manier worden de leden door Dactari gedwongen om te kiezen voor het hoogste investeringsbedrag (is immers toch al besloten dat dit moet worden afgedragen).

De schade voor Bata4en - Kliniek voor dieren is inmiddels een veelvoud van het genoemde bedragen per praktijk. We zullen die berekening hier achterwege laten...

Ik wens Doc & Booff veel succes met hun lancering maar ik betreur de gang van zaken (afbreken van overleg tot overname in een vroeg stadium van ZOOpermarkt nadat de strategie van ZOOpermarkt en werkwijze tot in de detail was besproken) en de concurrentie vanuit mijn coöperatie met mijzelf en mede-leden zeer.

ZOOpermarkt is destijds voor 170.000 euro aangeboden geweest aan het bestuur van Dactari in de vorm van de toenmalige bestuursleden Rolf Been en IJmert de Vries. Dat was teveel geld volgens de "heren"! Hierbij zouden alle dierenartsenpraktijken een gepersonaliseerde webshop ontvangen MET EEN RECEPTMODULE.

Nu wordt de komende anderhalf jaar 2.800.000 euro geïnvesteerd in dit project (dit is inclusief reclame en marketing). Ons systeem werd aangeboden exclusief reclame en marketing. Beiden onderdelen (webshop en Marketing/reclame) zijn op dit moment nog steeds twee aparte projectonderdelen in Doc & Booff. Beide onderdelen worden door aparte firma's uitgevoerd. Marketing & backoffice werd door ons aangeboden als 1 euro per bestelling (kon uit meerdere producten besteaan).

De gehele gang van zaken rondom de gesprekken met, en informatieverstrekking door ZOOpermarkt was zeer onnodig en absoluut stuitend (zeker de manier waarop)! Dit was absoluut niet nodig geweest.... De coöperatie zou moeten opkomen voor de belangen van alle leden. Ik vind het jammer dat andere leden de coöperatie niet op dit punt ter verantwoording hebben geroepen tijdens de Algemene ledenvergadering.


Ik (Leo van Merwijk) voel mij als lid zeer ernstig benadeeld door mijn eigen coöperatie.

Bata4en - Kliniek voor dieren - "Alias; The underdog".