dinsdag 26 februari 2008

Zelfportret Veerle


Veerle, mijn oudste dochtertje maakte een jaar geleden een zelfportret (op school). Ze was destijds 7 jaar oud. Hoezo talent?

Groetjes, Leo

Bata4en - Kliniek voor dieren

Ark van Noach (klik hier voor meer info)

Ark voortgeduwd door duwboot en getrokken door sleepboot. Foto's zijn gemaakt ter hoogte van Haaften.

Enige tijd geleden ging ik een collega 's ochtends halen in Vuren. Bij de terugtocht naar Haaften via de toeristische route, zagen we deze geweldige Ark van Noach (de beestenboot) varen. Marieke is daarna nog even naar de Waal in Haaften gegaan om deze foto's te nemen. Daar kwam plots een man naast haar staan. Dit bleek de bouwer te zijn van deze boot (om het christelijk geloof uit te dragen). Hij had een aannemersbedrijf (was ook timmerman) en had zelf de bomen gekapt in Canada voor deze Ark (samen met zijn zoon). De boot was op weg naar Arnhem. Alleen was er slechts 1 diersoort vertegenwoordigd op deze boot; parkieten. Dat moet toch anders.... De eigenaar was al bezig om een nog grotere Ark te bouwen (2 x zo groot).

Ik vond het zo mooi plaatje dat ik het jullie niet wilde onthouden.


Bata4en - Kliniek voor dieren

Opgroeien met dieren is leuk!


Ook ik (Leo) ben opgegroeid met dieren. Wij hadden thuis een boerderij met fruit en melkkoeien (ouderwets MRY-vee en Roodbonten). De boerderij was gevestigd aan de van Heemstraweg in Beuningen (eerst op nummer 43 en later op nummer 93). Het jongvee liep altijd in de uiterwaarden in Ewijk en Beuningen. Het leuke was altijd in het voorjaar met mijn vader mee daar naar toe. Het hoge water van die winter had de omheiningen vaak goed vernield. Terwijl mijn vader de omheiningen repareerde kon ik als kind hele dagen struinen langs het strand. In die tijd vond ik zelfs nog meerdere attributen uit de tweede wereld oorlog die waren aangespoeld (m.n. hulsen).

Op de foto is mijn zus en ik samen met mijn vader te zien op de 'nieuwe' boerderij.

Bata4en - Kliniek voor dieren

zaterdag 23 februari 2008

Mr. Ed in het zwembad

Ze noemden mij vroeger mister E.D. (en dergelijke). Dat was mijn stopwoordje.

Brandweer haalt ezel uit zwembad

Uitgegeven: 23 februari 2008

DRIEBERGEN - Een ezel heeft zaterdagmiddag in Driebergen ongewild een vroege voorjaarsduik in een zwembad genomen. Het dier was vermoedelijk losgebroken uit zijn verblijf in een nabijgelegen weiland en in een tuin aan de Sparrenlaan over het groene afdekzeil van het zwembad gaan lopen.
Dat meldde Roderick Heek van de brandweer Driebergen. De ezel zakte in het water en kon er op eigen kracht niet meer uit komen.

Verzeker uw huisdier (klik hier)Vanaf de website Agriholland
----------------------------------

"U kunt uw huisdier ook verzekeren - klik op de titel!"


Uitgaven voor huisdierenvoeding in 2007 met 3 euro per maand gestegen.

"Kijk daarom nu voor de actie bij De Bata4en. Gebruikt u Hill's of Royal Canin en wilt u bij ons eens een zak Eukenuba proberen. DAT KAN. MAIL ONS VOOR EEN GRATIS VERPAKKING EUKENUBA VOER (maximaal 14 kg). Vraag naar de voorwaarden... "

Huisdierenbezitters hebben in 2007 per maand bijna 25 euro uitgetrokken voor hun huisdieren. Dat is bijna drie euro meer dan in 2005. Voor de dierenarts wordt gemiddeld 62,20 euro per jaar betaald. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo onder 2152 huishoudens met een of meer huisdieren.

Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens (56%) is in het bezit van één of meer huisdieren. Hiermee is het aantal huishoudens met een huisdier niet veranderd ten opzichte van 2005 en 2003. Vooral gezinnen met kinderen hebben relatief vaak huisdieren.Naast het aantal huishoudens met huisdieren is ook het bezit van verschillende soorten huisdieren ten opzichte van 2005 bijna niet veranderd. Wel zien we in vergelijking met 2005 een daling van het bezit van vijvervissen onder huishoudens met huisdieren (van 14% naar 11%). Katten (49%) en honden (36%) worden door huisdierenbezitters het meest gehouden.


bron: TNS-Nipo, 19/02/08

woensdag 20 februari 2008

Leverbot waarschuwing voor 2008


De wetenschappelijke Werkgroep Leverbotprognose verwacht een hogere leverbotinfectie dan afgelopen jaren. Er is een advies opesteld op basis van de volgende informatie. Het aantal leverbotslakken (lymnea truncatula) op peilbedrijven verspreid over heel Nederland, meteorologische gegevens, afkeuringspercentage van levers van lammeren, uitslagen van mest- en bloedonderzoek, uitslagen van secties en kennis van de cyclus van de parasiet. De leverbot komt met name bij volwassen herkauwers voor.


----------------------------


De Werkgroep Leverbotprognose verwacht een leverbotinfectie

Door de natte weersomstandigheden van eind september is er veel water in de slakkenmilieus gekomen. Oktober was echter droog en begin november weer nat. Als gevolg van deze situatie is er eind september en in oktober door de slak een infectie op het gras afgezet. Zoals aangegeven in de aanvullende leverbotprognose van medio oktober is er acute leverbot vastgesteld en deze situatie is niet veranderd.De Werkgroep Leverbotprognose adviseert, indien dit nog niet is gedaan, schapen geweid in vochtige gebieden nu te behandelen. De behandelde schapen die onder dezelfde omstandigheden blijven lopen, moeten na 6 – 8 weken opnieuw worden behandeld.Om schade en onnodig behandelen te voorkomen is het van belang om nu bloedonderzoek of in januari mestonderzoek te laten verrichten bij de GD. Per diersoort (bij voorkeur dieren na hun eerste weideseizoen) zijn voor een goed onderzoek 5 monsters per leeftijdscategorie nodig. Kalveren en pinken dienen alleen te worden behandeld wanneer door bovengenoemd onderzoek een infectie is vastgesteldIndien mogelijk, moeten dieren naar goed ontwaterde percelen worden verweid.Wanneer uit onderzoek blijkt dat runderen moeten worden behandeld, dient dat bij melkgevende dieren te gebeuren gedurende het hele jaar aan het begin van de droogstand. In verband met het voorkómen van resistentie is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel wordt toegediend.


19 november 2007 Werkgroep Leverbotprognose


---------------------------------

De middelen Fasinex en Endex kunt u bestellen via www.dierenartswinkel.nl/shop en via info@bata4en.nl


---------------------------------


De ontwikkelingscyclus van de leverbot  1. De eigenlijke parasiet in de lever, de leverbot Fasciola hepatica (1-3 cm groot). Iedere leverbot kan dagelijks tot 6000 eieren leggen.

  2. De eieren van de leverbot worden met het mest uitgescheiden.

  3. Een enkel leverbotei (met het blote oog niet zichtbaar).

  4. Uit het ei ontwikkelt zich een miracidiumlarve

  5. Sterke vermenigvuldiging van de parasiet in de gastheerslak (Limnaea truncatula) (ca. 8 mm groot). Deze levensnoodzakelijke tussengastheer kan met kalkcyanamide bestreden worden.

  6. Er ontstaat een vrije larve met staart.

  7. Verdere ontwikkeling tot metacercaria.

  8. Met leverbotlarven besmet gras, dat door de dieren opgegeten wordt waardoor ze besmet geraken.

De met het voeder opgenomen larven dringen door de darmwand en migreren door de buikwand naar de lever, tot ze in de galgangen uitgroeien tot geslachtsrijpe leverbot en eieren leggen.


Vaccinatie blauwtong niet tijdig leverbaar.


Blauwtongvaccin

NIET TIJDIG LEVERBAAR.

Pharmaceut Intervet uit Boxmeer, welke de vaccins voor blauwtong zullen gaan leveren heeft aangegeven dat niet alle dieren tijdig (voor grote infectiedruk) kunnen worden gevaccineerd omdat de productie te laat op gang is gekomen?!

De vaccinatie wordt vrijwillig. Alleen schapenhouders met een Uniek Bedrijfs Nummer kunnen volgens het Ministerie van LNV hun schapen laten vaccineren.

Verder zal de Gezondheidsdienst voor Dieren de coördinatie op zich nemen...

De vaccinatiebon (samen met de factuur) van de dierenarts kan worden gebruikt voor declaratie bij het Ministerie van LNV (deze vergoeden het vaccin en de helft van de toedieningskosten). LET OP! De dierhouder dient zelf in eerste instantie de factuur van de dierenarts te voldoen.

-----------------------------------

Meldt U aan voor blauwtongvaccinatie:

We werken met een wachtlijst - info@bata4en.nl

Zodra de prijzen van de vaccinatie bekend zijn, zullen wij deze vermelden op deze weblog.

------------------------------------

donderdag 14 februari 2008

Tetanus bij hond...


Ook bij een hond kan tetanus voorkomen.
Zie bericht schaap van gisteren....

Dat ziet er dan zo uit. Stijve poten! Grimas die blijft weken bestaan / geen verslapping van de aangezichtspieren aan het hoofd van de hond (zie foto).

Meerdere dagen achter elkaar tetanusantiserum en antibiotica zorgen voor een goed resultaat. Deze hond is helemaal hersteld (foto is van 2 jaar geleden).

woensdag 13 februari 2008

Levende have (klik hier)


Middels deze weg wil ik de bezoekers van mijn weblog wijzen op het medium voor de hobbyhouder...
Het bestaat uit een blad (magazine) dat 6 x per jaar wordt uitgegeven. Daarnaast is sinds kort een uniek interactief medium (kennisnetwerk) opgezet. Via deze site kan iedereen zijn kennis delen. Via vragen, reactie, wiki's, filmpjes, etc, etc. De opzet is zo goed dat onze Minister van LNV waarschijnlijk dit medium gaat gebruiken om mensen (hobbyhouders) te voorzien van goede en duidelijke informatie omtrent het houden van hobby(landbouw)huisdieren.

Zie hieronder:
-----------------

Beste bestuursleden van LH, NBvH, Platform en NWPP,
Op pagina 48 van de antwoorden van Verburg aan de TK nav schriftelijk vragen staat de volgende belangrijke mededeling:
Hobbydierhouderij
97
Kunt u aangeven op welke wijze u de doelstelling dat hobby- en gezelschapsdierenhouders over
voldoende kennis, informatie en ondersteuning bezitten heeft vertaald naar concrete
doelstellingen en maatregelen voor deze kabinetsperiode?
312
Op welke wijze gaat de overheid zorgen voor gerichte informatievoorziening aan
hobbydierhouders en met welke financiële middelen?
315
Wat zijn hierbij uw ambities; hoeveel procent van de hobbydierhouders wilt u bijvoorbeeld hebben bereikt in 2011 en in welke mate wilt u de geconstateerde welzijnsproblemen hebben
teruggedrongen?
Zoals ik in de Nationale Agenda Diergezondheid en de Nota Dierenwelzijn heb aangegeven zal ik
in 2008 in overleg met hobbydierhouders een communicatiebeleid opzetten dat specifiek is
afgestemd op hobbydierhouders. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van
nieuwe communicatiemiddelen.
In 2011 zal ik een evaluatie uitvoeren naar de tevredenheid bij de stakeholders over het gevoerde communicatiebeleid.
Bij het ontwikkelen van nieuwe communicatiekanalen in 2008 denk ik o.a. aan het
faciliteren van een interactieve website zoals het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have, waarbij dierhouders gebruik kunnen maken van de kennis van deskundigen uit de hobbydierwereld. Het betreft immers vaak het ontsluiten van specifieke kennis over het houden van hobbydieren. Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) dat mede door mijn ministerie financieel ondersteund wordt, zal hierbij ook een rol spelen.
Tot zover de minister.
-----------------

Conclusie:

Neem nu een abonnement of wordt donateur en ontdek wat "Levende Have" voor u kan doen....

Kreupele geit!(klik op de foto's voor een vergroting)
Al twee weken was de geit kreupel....
Meerdere pijnstillers gehad. En kreupele poot was al bekapt.
Nu kon de geit er nog steeds niet op staan. Dus eigenaar wilde een röntgenfoto....
Bij het maken van de foto viel op dat er een grote bult van achter het boeggewricht kwam. Deze bult hebben we aangeprikt.

Dus - Pus!

Daarna onder locaal aneshesie de bult ingesneden en zie hier het resultaat. Een lekker abces. Even uitdrukken spoelen met Betadine. Daarna wat ampicilline erin (antibiotica) en de andere pootjes nog even bekappen. En deze geit mag weer naar huis.

Opletten dit kan eventueel CL (Pseudotuberculose) zijn. Dit is overdraagbaar naar mensen (zoönose). Ik denk niet dat hier sprake is van CL omdat het geen voorkeurslocatie (kop / borst) betreft...

Tetanus bij een schaap

Vrijdag werden we bij een schaap geroepen dat was geopereerd. Stijf / wijdbeens staan met achterbenen. De andere dierenarts dacht dat kwam door operatie in dat gebied.
Op maandag waren de verschijnselen erger (eigenaar belde). 's Middags ben ik zelf langsgegaan en trof een liggend schaap op de zij aan met gestrekte poten en klein beetje schuim rond mond. Slechte ructus (gas wat elke minuut uit pens moet ontsnappen). Eerst hoopte ik nog op tympanie (dat het gas ophoopt in de pens). Dus en naald via buikwand boven in de pens. Wel veel lucht maar ook al snel vloeibare inhoud via melknaald.
In het donkere stalletje viel mij plots op dat ook de pupilreflex niet aanwezig meer was. Ook waren de voorpoten en achterpoten heeeellll erg verstijfd. Ik kwam daarmee op een (gelukkig) niet alledaagse diagnose: Tetanus!

Mortaliteit (kans op dodelijke afloop) is groot.

Maar ik wilde het toch proberen. Dus hoge dosering Tetanusantiserum en een infuus met valium. Had al hoge dosering gehad van 1 antibioticum (nogmaals een ander antibioticum erbij in hoge dosering).

Vanochtend belde mevrouw dat het schaapje absoluut niet verbeterd was... Nu duurt herstel lang, maar gering herstel waarbij het schaap weer enigszins gaat staan en eten is noodzakelijk. Helaas hebben we moeten besluiten om het schaap te laten inslapen....

Je kunt schapen laten vaccineren met Covexin of Heptavac (twee merken vaccins). Hiermee bouw je een redelijke antilichaamtiter op. Dit voorkomt niet de infectie, maar wel de ziekteverschijnselen. Blijkbaar had de antiserumtoediening die was gebruikt bij de operatie niet of onvoldoende effect...

Het was gelukkig al weer twee jaar geleden dat wij het laatste geval van tetanus hadden (dit maal was het bij een hond - zie bovenstaande bericht/foto). Deze heeft het overleefd. Paarden en ezels zijn zeer gevoelig voor tetanus.

--------------------------

Tetanus

Verwekker

Tetanus wordt veroorzaakt door Clostridium tetani, een anaerobe, grampositieve,
sporevormende bacil.

Reservoir is omgeving

Alle dieren zijn gevoelig

Symptomen en verschijnselen

De periode van verwonding tot het optreden van symptomen kan variëren van één dag
tot enkele maanden, hoewel de incubatietijd zelden langer is dan twee weken. Hoe korter de incubatietijd, des te ernstiger de uiteindelijke ziekte. In de meeste gevallen treedt stijfheid van de aangezichtsspierstelsel als eerste verschijnsel op en gaat spierstijfheid vooraf aan spierspasmen. Aantasting van de keelholte of ademhalingsspieren leidt tot respiratoire deficiëntie (problemen met de ademhaling). In een later stadium kunnen de ledematen aangedaan worden en ontstaat een volledig ontwikkeld ziektebeeld met gegeneraliseerde spierspasmen (tetanie). Volledig herstel duurt bij degenen die dit stadium overleven vier tot zes weken.
In onbehandelde gevallen kan de mortaliteit oplopen tot 70%, afhankelijk van leeftijd, ernst van het ziektebeeld en de beschikbaarheid van intensive-care- faciliteiten.

Besmetting

Besmetting treedt op door contaminatie van wonden (ook brandwonden en speldeprikken) met straatvuil, aarde, menselijke- of dierlijke faeces of stof.

woensdag 6 februari 2008

Tijdje stil...


Het is een hele tijd stil geweest op de weblog. Drukte en andere bezigheden speelde een rol waarom er niks geschreven werd. Vanaf heden wordt de weblog weer dagelijks geupdate...

Lieke is geboren


Op 22 januari j.l. is er een dochtertje geboren bij de Bata4en. Ze heet Lieke. Weegt 3350 gram en was 51 cm lang.
LIEKE
JOHANNA HENDRIKA
van Merwijk