woensdag 13 februari 2008

Levende have (klik hier)


Middels deze weg wil ik de bezoekers van mijn weblog wijzen op het medium voor de hobbyhouder...
Het bestaat uit een blad (magazine) dat 6 x per jaar wordt uitgegeven. Daarnaast is sinds kort een uniek interactief medium (kennisnetwerk) opgezet. Via deze site kan iedereen zijn kennis delen. Via vragen, reactie, wiki's, filmpjes, etc, etc. De opzet is zo goed dat onze Minister van LNV waarschijnlijk dit medium gaat gebruiken om mensen (hobbyhouders) te voorzien van goede en duidelijke informatie omtrent het houden van hobby(landbouw)huisdieren.

Zie hieronder:
-----------------

Beste bestuursleden van LH, NBvH, Platform en NWPP,
Op pagina 48 van de antwoorden van Verburg aan de TK nav schriftelijk vragen staat de volgende belangrijke mededeling:
Hobbydierhouderij
97
Kunt u aangeven op welke wijze u de doelstelling dat hobby- en gezelschapsdierenhouders over
voldoende kennis, informatie en ondersteuning bezitten heeft vertaald naar concrete
doelstellingen en maatregelen voor deze kabinetsperiode?
312
Op welke wijze gaat de overheid zorgen voor gerichte informatievoorziening aan
hobbydierhouders en met welke financiële middelen?
315
Wat zijn hierbij uw ambities; hoeveel procent van de hobbydierhouders wilt u bijvoorbeeld hebben bereikt in 2011 en in welke mate wilt u de geconstateerde welzijnsproblemen hebben
teruggedrongen?
Zoals ik in de Nationale Agenda Diergezondheid en de Nota Dierenwelzijn heb aangegeven zal ik
in 2008 in overleg met hobbydierhouders een communicatiebeleid opzetten dat specifiek is
afgestemd op hobbydierhouders. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van
nieuwe communicatiemiddelen.
In 2011 zal ik een evaluatie uitvoeren naar de tevredenheid bij de stakeholders over het gevoerde communicatiebeleid.
Bij het ontwikkelen van nieuwe communicatiekanalen in 2008 denk ik o.a. aan het
faciliteren van een interactieve website zoals het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have, waarbij dierhouders gebruik kunnen maken van de kennis van deskundigen uit de hobbydierwereld. Het betreft immers vaak het ontsluiten van specifieke kennis over het houden van hobbydieren. Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) dat mede door mijn ministerie financieel ondersteund wordt, zal hierbij ook een rol spelen.
Tot zover de minister.
-----------------

Conclusie:

Neem nu een abonnement of wordt donateur en ontdek wat "Levende Have" voor u kan doen....

Geen opmerkingen: