zondag 28 september 2008

De uitleg van het leven!

Onderstaand stukje kwam ik (Leo) ergens tegen....A boat docked in a tiny Mexican village. An American tourist complimented the Mexican fisherman on the quality of his fish and asked how long it took him to catch them.
"Not very long," answered the Mexican.
"But then, why didn't you stay out longer and catch more?" asked the American.
The Mexican explained that his small catch was sufficient to meet his needs and those of his family.
The American asked, "But what do you do with the rest of your time?"
"I sleep late, fish a little, play with my children, and take a siesta with my wife. In the evenings, I go into the village to see my friends, have a few drinks, play the guitar, and sing a few songs. I have a full life."
The American interrupted, "I have an MBA from Harvard and I can help you! You should start by fishing longer every day. You can then sell the extra fish you catch. With the extra revenue, you can buy a bigger boat."
"And after that?" asked the Mexican.
"With the extra money the larger boat will bring, you can buy a second one and a third one and so on until you have an entire fleet of trawlers. Instead of selling your fish to a middle man, you can then negotiate directly with the processing plants and maybe even open your own plant. You can then leave this little village and move to Mexico City, Los Angeles, or even New York City! From there you can direct your huge new enterprise."
"How long would that take?" asked the Mexican.
"Twenty, perhaps twenty-five years," replied the American.
"And after that?"
"Afterwards? Well my friend, that's when it gets really interesting," answered the American, laughing. "When your business gets really big, you can start buying and selling stocks and make millions!"
"Millions? Really? And after that?" asked the Mexican.
"After that you'll be able to retire, live in a tiny village near the coast, sleep late, play with your children, catch a few fish, take a siesta with your wife and spend your evenings drinking and enjoying your friends."
And the moral of this story is: ......... Know where you're going in life... you may already be there.

vrijdag 26 september 2008

Driepoot zoekt baasje

28 augustus j.l. meldde zich in Ophemert een leuk, zwart/wit gevlekt, poesje. Het diertje was nog heel attent en leek, op een pijnlijk pootje na, verder gezond.
Toch kwam de eigenaar de poes brengen voor euthanasie. Volgens de eigenaar was het katje bij hun aan komen lopen, en was de familie niet van plan om veel aan het “zwerfdiertje” uit te geven.

Leo en Marcella konden het moeilijk aanvaarden dat het diertje geëuthanaseerd zou worden. Daarom werd besloten om de poes over te nemen. Ze werd meegenomen naar Haaften waar de volgende dag verder onderzoek zou worden gedaan.

Na een foto van het pootje bleek het een zogenaamde mooie breuk te zijn. De breuk zou dus eventueel gezet kunnen worden. Dit wordt gedaan door mede van pinnen.
Er was echter een probleem. Zo’n dergelijke operatie is een stuk duurder dan een pootamputatie. De eigenaar had nog niet duidelijk aangegeven of ze de kat nou wel of niet terug wilden dus besloten we de kosten zo laag mogelijk te houden en dus voor de amputatie te gaan. Het zou immers niet geheel reëel zijn, mocht de eigenaar besluiten het dier te houden, een enorme rekening te presenteren. Dit vooral omdat ze aan hadden gegeven de kosten zo laag mogelijk te willen houden.
Een kat kan goed leven met een pootje minder en vaak zijn ze sneller weer op de been dan wanneer de breuk gezet wordt met pinnen.

Dezelfde ochtend werd het pootje nog geamputeerd. Bij de amputatie is de poot in zijn geheel verwijderd. De ingreep verliep voorspoedig, ondanks dat een dergelijke operatie een hele klus is.

Al een kleine 2 uur na de operatie zat de poes weer rechtop, nog enigszins dronken, maar ze zat.
Toen we in de avond, voor de laatste keer nog even gingen kijken, huppelde er een gevlekt katje met 3 poten vrolijk door het hokje, alsof ze die 4e poot nooit had gehad.

En nu zit ze nog bij ons, de poes (inmiddels, door de kinderen, tot 3-potige vlekje omgedoopt) met de 3 poten, wachtend tot er een nieuw baasje zich aanmeld. Tot die tijd geniet de oudere dame nog heerlijk van alle aandacht.

Heeft u nog een plekje over voor deze 3-potige dame? Neem dan contact met ons op!!

Mandy (assistente)
Bata4en - Kliniek voor dieren

dinsdag 2 september 2008

Bomen voor dieren (klik hier)

Vaak wordt er in vakbladen geschreven over hittestress bij koeien. Men praat dan vaak over ventilatoren in de stal en voorkomen van directe zoninval. Het licht moet eigenlijk via de zijgevels binnenkomen.
MAAR BESTE WETENSCHAPPERS EN KOEIENLIEFHEBBERS; "HOE ZIT HET MET DE WEIDE?"
Vroeger hadden we veel bossages en bomen in de wei staan. Daar konden de dieren onder schuilen bij slecht weer en het gaf beschutting tegen zonlicht (voorkomen hittestress). Na vele ruilverkavelingen is van deze natuurlijke beschutting niets meer over.
De bossages zijn ook niet wenselijk in verband met vele teken en ziektes die hiermee gepaard gaan. Ook zijn bossage niet door agrariërs gewenst i.v.m. het vele onderhoud.
Maar hoe zit het met bomen? Natuurlijk moet je geen eik in een weiland zetten in verband met looizuurvergiftiging... (sommige stellen dit nogwel een te simplistisch voor). Ook andere voorbeelden moet je uitsluiten.

Maar enkele solitaire bomen in een weiland die geen schade geven zijn een aanwinst voor het landschap, een aanwinst voor de koeien (of andere dieren) want minder stress en meer welzijn en het is een (aan)winst voor de agrarische ondernemer. Deze heeft meer opbrengst door minder melkgiftdalingen en sterfte op zeer warme dagen...

Nu is er een stichting die dit belang ondersteunt. Klik op de titel van dit stukje of kijk op http://www.bomenvoorkoeien.nl/

Succes. Ik hoop op uw steun en deelname.
Hartelijke groeten,
Leo van Merwijk


Bata4en - Kliniek voor dieren

Herpes bij hondenDe eigenaar belde. Hij fokt honden. Inmiddels binnen enkele dagen 10 dode pups. Volgens andere dierenarts bij sectie geen bijzonderheden aan te treffen.

Nu bij sectie overal puntbloedingen. Zoals in lever, darmen en NIEREN.

Dit is pathogonomisch (dus klinisch met zeer grote zekerheid) voor CHV1-infektie. CHV staat voor Canine Herpes Virus.

Advies. Nu antibiotica met NSAID. Daarnaast temperatuur in hokken verhogen tot 38 graden Celcius. Voor volgende parti moeten de hokken goed gereinigd en desinfecteerd worden.

Verder de moederhonden straks 2 x gaan vaccineren om herhaling te voorkomen. Als niet vaccineert dan volgende keer ook weer dode pups.

Dus nu gaan we vaccineren....


Bata4en - Kliniek voor dieren

Open verhemelte ook bij katten


Ook bij katten komt open verhemelte / hazenlip voor. Dit kitten heeft zo'n groot defect dat we het hebben in laten slapen.


Bata4en - Kliniek voor dieren

Ziekenbezoek

De konijnen (Dwarrel en Konijnenkeutel) zijn op ziekenbezoek bij ons ooilammetje...
Het lam gaat overigens goed!

Bata4en - Kliniek voor dieren