dinsdag 2 september 2008

Bomen voor dieren (klik hier)

Vaak wordt er in vakbladen geschreven over hittestress bij koeien. Men praat dan vaak over ventilatoren in de stal en voorkomen van directe zoninval. Het licht moet eigenlijk via de zijgevels binnenkomen.
MAAR BESTE WETENSCHAPPERS EN KOEIENLIEFHEBBERS; "HOE ZIT HET MET DE WEIDE?"
Vroeger hadden we veel bossages en bomen in de wei staan. Daar konden de dieren onder schuilen bij slecht weer en het gaf beschutting tegen zonlicht (voorkomen hittestress). Na vele ruilverkavelingen is van deze natuurlijke beschutting niets meer over.
De bossages zijn ook niet wenselijk in verband met vele teken en ziektes die hiermee gepaard gaan. Ook zijn bossage niet door agrariërs gewenst i.v.m. het vele onderhoud.
Maar hoe zit het met bomen? Natuurlijk moet je geen eik in een weiland zetten in verband met looizuurvergiftiging... (sommige stellen dit nogwel een te simplistisch voor). Ook andere voorbeelden moet je uitsluiten.

Maar enkele solitaire bomen in een weiland die geen schade geven zijn een aanwinst voor het landschap, een aanwinst voor de koeien (of andere dieren) want minder stress en meer welzijn en het is een (aan)winst voor de agrarische ondernemer. Deze heeft meer opbrengst door minder melkgiftdalingen en sterfte op zeer warme dagen...

Nu is er een stichting die dit belang ondersteunt. Klik op de titel van dit stukje of kijk op http://www.bomenvoorkoeien.nl/

Succes. Ik hoop op uw steun en deelname.
Hartelijke groeten,
Leo van Merwijk


Bata4en - Kliniek voor dieren

Geen opmerkingen: