donderdag 3 maart 2016

“Verspreiding is grensoverschrijdend.”Door Leo van Merwijk DVM Er is al een Nederlandse uitvinding die wereldwijd wordt toegepast. Alleen in de voedingsindustrie. Deze uitvinding die zelfs is goedgekeurd door CTGB (Nederlands registratie en toelatingsnummer) is in staat om na applicatie (coating of verf) muren, plafonds en vloeren 5 jaar lang vrij te maken van bacteriën. Zelfs de MRSA bacterië wordt binnen 24 uur gedood als deze in aanraking komt met het behandelde oppervlak. Het product is simpel en goedkoop (niet duurder dan gewone muurverf) en is 5 jaar schrobvast (garantie dat het werkt). Verspreiding in ziekenhuizen, overige gezondheidszorg, maar ook in primaire landbouw / huisvestingsystemen voor dieren en dierenartsenpraktijken is dit toepasbaar. Onze dierenkliniek was pilot voor dit product. TNO tests hebben de werking bewezen evenals gerenommeerde internationale labs. Waarom wordt er niets met deze informatie gedaan om de infectiedruk en verspreiding (zie dit filmpje) in alle segmenten te verbeteren. Hierin kan Nederland vooroplopen. Zowel in productie (Nederlands / Belgisch fabrikaat) als in toepassing. Echte reductie van antibioticagebruik begint bij de basis. Dus bij de reductie van het aantal bacteriën in de omgeving zonder gebruik te maken van antibiotica. De producten zijn ecologisch geproduceerd en zeer duurzaam!!!Bata4en - Kliniek voor dieren

Geen opmerkingen: