woensdag 20 februari 2008

Leverbot waarschuwing voor 2008


De wetenschappelijke Werkgroep Leverbotprognose verwacht een hogere leverbotinfectie dan afgelopen jaren. Er is een advies opesteld op basis van de volgende informatie. Het aantal leverbotslakken (lymnea truncatula) op peilbedrijven verspreid over heel Nederland, meteorologische gegevens, afkeuringspercentage van levers van lammeren, uitslagen van mest- en bloedonderzoek, uitslagen van secties en kennis van de cyclus van de parasiet. De leverbot komt met name bij volwassen herkauwers voor.


----------------------------


De Werkgroep Leverbotprognose verwacht een leverbotinfectie

Door de natte weersomstandigheden van eind september is er veel water in de slakkenmilieus gekomen. Oktober was echter droog en begin november weer nat. Als gevolg van deze situatie is er eind september en in oktober door de slak een infectie op het gras afgezet. Zoals aangegeven in de aanvullende leverbotprognose van medio oktober is er acute leverbot vastgesteld en deze situatie is niet veranderd.De Werkgroep Leverbotprognose adviseert, indien dit nog niet is gedaan, schapen geweid in vochtige gebieden nu te behandelen. De behandelde schapen die onder dezelfde omstandigheden blijven lopen, moeten na 6 – 8 weken opnieuw worden behandeld.Om schade en onnodig behandelen te voorkomen is het van belang om nu bloedonderzoek of in januari mestonderzoek te laten verrichten bij de GD. Per diersoort (bij voorkeur dieren na hun eerste weideseizoen) zijn voor een goed onderzoek 5 monsters per leeftijdscategorie nodig. Kalveren en pinken dienen alleen te worden behandeld wanneer door bovengenoemd onderzoek een infectie is vastgesteldIndien mogelijk, moeten dieren naar goed ontwaterde percelen worden verweid.Wanneer uit onderzoek blijkt dat runderen moeten worden behandeld, dient dat bij melkgevende dieren te gebeuren gedurende het hele jaar aan het begin van de droogstand. In verband met het voorkómen van resistentie is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel wordt toegediend.


19 november 2007 Werkgroep Leverbotprognose


---------------------------------

De middelen Fasinex en Endex kunt u bestellen via www.dierenartswinkel.nl/shop en via info@bata4en.nl


---------------------------------


De ontwikkelingscyclus van de leverbot  1. De eigenlijke parasiet in de lever, de leverbot Fasciola hepatica (1-3 cm groot). Iedere leverbot kan dagelijks tot 6000 eieren leggen.

  2. De eieren van de leverbot worden met het mest uitgescheiden.

  3. Een enkel leverbotei (met het blote oog niet zichtbaar).

  4. Uit het ei ontwikkelt zich een miracidiumlarve

  5. Sterke vermenigvuldiging van de parasiet in de gastheerslak (Limnaea truncatula) (ca. 8 mm groot). Deze levensnoodzakelijke tussengastheer kan met kalkcyanamide bestreden worden.

  6. Er ontstaat een vrije larve met staart.

  7. Verdere ontwikkeling tot metacercaria.

  8. Met leverbotlarven besmet gras, dat door de dieren opgegeten wordt waardoor ze besmet geraken.

De met het voeder opgenomen larven dringen door de darmwand en migreren door de buikwand naar de lever, tot ze in de galgangen uitgroeien tot geslachtsrijpe leverbot en eieren leggen.


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bestaat er een pour-on middel tegen leverbot bij runderen? Dit voor behandeling in natuurlijke kuddes?

Unknown zei

Ja, fasinex
Mail ons maar en we sturen het u toe. Natuurlijk doen wij eerst ook prijsopgave...
Groeten, Leo van Merwijk