vrijdag 18 mei 2007

Batavieren in Tiel...!


Tielse Batavieren waren diepgaand geïntegreerd in het Romeinse Rijk

[Bron: NWO, 14 mei 2007]

De Bataafse gemeenschap in de omgeving van Tiel was opvallend goed geïntegreerd in het Romeinse rijk. Dat valt te lezen in het publieksboek; "Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse Rijk".

Jarenlang deden archeologen van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit onderzoek naar de overblijfselen van het ontdekte Bataafse dorp. Het boek en een gelijknamige tentoonstelling in het streekmuseum Tiel brengen de resultaten in beeld. Tijdens een manifestatie op donderdag 24 mei worden beide producten gelanceerd.

Het boek en de tentoonstelling laten zien dat Tiel-Passewaaij heel wat voorstelde in de Romeinse tijd. Het boek vertelt een historisch verhaal over het wel en wee van een doorsnee Bataafse gemeenschap in de grenszone van het Romeinse rijk. Vondsten van allerlei aard vormden voor de archeologen de basis voor dit verhaal.

Burgerrecht

De onderzoekers legden over een afstand van ruim een kilometer twee nederzettingen en een bijbehorend grafveld bloot. Verrassend is de conclusie dat de bewoners van Passewaaij diepgaand waren geïntegreerd in de Romeinse cultuur. Ondanks dat ze een eenvoudig leven leidden spraken zij Latijn, droegen ze Romeinse namen en hadden ze vanaf het einde van de eerste eeuw na Christus veelal het Romeinse burgerrecht.

Scherven

De opgravingen begonnen in 1980, toen leden van de Historische Kring Kesteren te Tiel een groot aantal scherven op een akkerland in de buurtschap Passewaaij ontdekten. Tien jaar later lokaliseerden de Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken (BATO) driehonderd meter verderop een nieuwe verzameling Romeins materiaal. Omdat zij op deze vindplaats ook verbrande menselijke botten aantroffen, vermoedden de archeologen de aanwezigheid van een grafveld.

Grondboringen

Omdat er een nieuwe woonwijk in Passewaaij moest komen, voerde men een proefonderzoek uit door middel van een aantal grondboringen. De aanvankelijke conclusie was dat de vindplaats ernstig verstoord was, zodat opgraving niet zinvol leek. Bij latere graafwerkzaamheden ontdekte men sporen die tot ieders verbazing veel beter bewaard bleken dan het eerdere proefonderzoek deed vermoeden. Van 1996 tot 2004 organiseerden het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit en de hiermee verbonden Hendrik Brunsting Stichting dan ook grote opgravingscampagnes. In de achtereenvolgende jaren werden verschillende ontdekkingen gedaan en in 2005 vond het laatste onderzoek in Passewaaij plaats. Toen troffen onderzoekers nog enkele graven aan.

Oogst van Malta

De opgravingen werden betaald door de gemeente Tiel, de Provincie Gelderland, het Rijk en de Vrije Universiteit. De wetenschappelijke uitwerking van de grote hoeveelheden archeologische gegevens werd uitgevoerd door verschillende promovendi van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit die werkten binnen het kader van het NWO geesteswetenschappen-programma "Oogst van Malta". Het populairwetenschappelijke boek is gebaseerd op deze uitwerkingen.Passewaaij 2000 jaar geleden???

Geen opmerkingen: