zaterdag 22 september 2007

Hoezo een prik?


Is het echt nodig dat ik mijn hond laat enten?
Dat is een vraag die wij heel vaak horen. Meestal antwoorden dat wij het verstandig vinden om het wel te doen, maar de meeste mensen denken dat het niet noodzakelijk is als het dier ouder wordt. Vaak heb ik op dat moment dat de vraag gesteld wordt weinig tijd om deze vraag uitgebreid te beantwoorden. Maar het antwoord luidt heel duidelijk.....
JA.

Hieronder zal ik proberen duidelijk aan te geven waarom vaccinatie nodig is.

We hebben tegenwoordig ziekten zoals; hondenziekte en rabies (hondsdolheid) goed onder controle, maar als we zouden stoppen met enten dan is het slechts een kwestie van tijd dat deze ziekten weer de kop opsteken. Tegenwoordig wordt er op maat gevaccineerd, dat wil zeggen dat er niet meer klakkeloos een cocktail ingespoten wordt. Maar wat dan wel?

Eerste alles op een rij:

Hondenziekte/ziekte van Carre:

Deze ziekte komt het meest voor bij jonge dieren. De symptomen zijn: koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmblies, hoesten diarree, soms aantasting van het zenuwstelsel en soms door een verdikking van de huid van de neus en de voetzolen. Verspreiding gaat via speeksel, urine en ontlasting. Deze dieren kunnen ondanks een goede behandeling doodgaan.

Hepatitis (besmettelijke leverziekte):

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Verspreiding gaat via alle uitscheidigsproducten. Het veroorzaakt verschillende beschadigingen maar ontsteking van de lever is de belangrijkste. Het komt bij alle leeftijden voor. Het verloop is zeer verschillend; van mild tot fataal.

Parvo:

Parvo is een virus waarvan de symptomen vooral bestaan uit ernstige, bloederige diarree en braken. Doordat er veel vocht verloren gaat, ontstaat uitdroging. Verspreiding gaat via de ontlasting. De weerstand gaat hard achteruit waardoor andere ziekten een grotere kans hebben. Het komt meer voor bij jonge dieren en de kans op herstel is onzeker, zelfs wanneer men er vlug mee komt.

Corona:

Een virusziekte, die met braken en diarree gepaard gaat. Het lijkt op een parvo-infectie maar verloopt minder heftig. Verspreiding gaat via de ontlasting.

Leptospirose (Ziekte van Weil):

Het belangrijkste symptoom van ziekte van Weil is een nierontsteking. Verspreiding gaat via urine van ratten en honden. De bacterien worden via de urine uitgescheiden en de infectie verloopt vooral via het water. De ziekte van Weil is een gevaarlijke ziekte en kan dodelijk aflopen als er niet op tijd ingegrepen wordt.

Para-influenzavirus-Bordetella/ Kennelhoest:

Verschillende virussen en bacterien kunnen deze ziekte veroorzaken. Besmetting vind vooral plaats waar veel honden samenkomen, dus de kennel, asiel, pension, cursus, show, uitlaatplaatsen. Verspreiding vind plaats via de uitademingslucht. Enkele dagen nadat ze in aanraking zijn geweest met een virus en/of bacterie krijgt de hond een droge, hardnekkige hoest en gaat samen met kokhalzen en braken. Dit kan gedurende een paar weken aanhouden.

Rabies (hondsdolheid):

Hondsdolheid tast de hersenen aan. Verspreiding gaat via een beet van een besmet dier, maar kan ook via het speeksel in het lichaam terecht komen. Het gedrag van de hond veranderd. Dieren gaan vrijwel zonder uitzondering binnen 7 dagen, na de verschijnselen, dood.

Het vaccinatieschema

Op 6 weken: Hondenziekte en Parvo

Op 9 weken: Parvo, Ziekte van Weil en Kennelhoest

Op 12 weken :
Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, Hepatitis en vanaf deze leeftijd is rabies mogelijk (3 jaar geldig binnen Europa), 21 dagen voor vertrek naar het buitenland (meeste landen van de EU).

----------------------------------------

Op 1 jaar: Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, Hepatitis en Kennelhoest
Op 2 jaar: Ziekte van Weil en Kennelhoest
Op 3 jaar: Ziekte van Weil en Kennelhoest
Op 4 jaar: Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, Hepatitis en Kennelhoest.
Op 5 jaar: Ziekte van Weil en Kennelhoest
Op 6 jaar: Ziekte van Weil en Kennelhoest
Op 7 jaar: Hondenziekte, Parvo, Ziekte van Weil, Hepatitis en Kennelhoest.
Op 8 jaar: Ziekte van Weil en Kennelhoest enz.

Kennelhoest kent twee varianten, afhankelijk van infectiedruk en Rabies buiten Europese Unie gelden andere regels (ook voor Zweden en Engeland). Elk land heeft verschillende eisen, informeer ruim van te voren bij uw dierenarts (info@bata4en.nl).

Het vaccinatieschema kan volledig aangepast worden aan de leefomstandigheden van uw hond, de leeftijd speelt een rol en of uw hond mee naar het buitenland gaat of juist naar een pension enz. De jaarlijkse gezondheidscontrole kan in combinatie met het vaccineren plaatsvinden. Hierdoor kunnen eventuele aandoeningen vroegtijdig worden opgespoord.

De laatste jaren is er enige discussie ontstaan of wij niet overvaccineren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek (challengeproeven) zijn bovenstaande entschema's gemaakt. De dieren worden beschermd door specifieke antilichamen tegen een bepaalde bacterie of virus. Deze antilichamen worden aangemaakt na de vaccinatie. Gekeken is hoe lang de antilichamen na vaccinatie nog bescherming boden.
Ook is gekeken naar memorycellen. Memorycellen blijven velen jaren aanwezig na vaccinatie. Deze memorycellen kunnen na (slechts 1) vaccinatie weer specifieke antilichamen aanmaken (als het dier dus ooit een "goede" entstatus heeft gehad). Maar memorycellen bieden i.t.t. antilichamen geen bescherming.
Ik denk dat dit laatste (antilichamen verus memorycellen) vaak verwarring heeft veroorzaakt doordat (semi)leken een artikel schreven over het nut van vaccinaties. Waarschijnlijk werd het verschil tussen de functie van memorycellen en de werking van antilichamen niet helemaal begrepen.

Schroom niet om vragen te stellen of reacties te plaatsen. Wij horen graag van u (info@bata4en.nl / 0418 - 591302).

Geen opmerkingen: