vrijdag 21 september 2007

Vervoersverbod evenhoevigen opgeheven

Vervoer evenhoevigen weer toegestaan (alleen niet zo als op de foto).

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandag besloten om het vervoers- en verzamelverbod voor alle evenhoevigen op te heffen. De vleeskalveren die in de afgelopen weken vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar Nederland zijn gegaan vertoonden geen zichtbare verschijnselen van mond- en klauwzeer. De bedrijven waar de kalveren zich bevinden blijven wel geblokkeerd totdat uit bloedonderzoek is gebleken dat er inderdaad geen MKZ is. De verplichting tot het reinigen en ontsmetten van veewagens die in het VK zijn geweest, blijft vooralsnog in stand, ook als er paarden mee zijn vervoerd. Deze verplichting blijft hoogstwaarschijnlijk gelden zolang er maatregelen tegen MKZ gelden in het VK.


Afgelopen 12 september werd in het VK een besmetting van mond- en klauwzeer geconstateerd bij een veestapel. Diezelfde dag is er een aantal maatregelen in Nederland genomen om de mogelijke insleep en verspreiding van het virus te voorkomen dan wel te beperken.

Geen opmerkingen: